Historia

Kristet Nätverk Nykvarn har 2014 skapats som ett samarbete mellan Munkhagskyrkan i Mariefred och samfundet Equmeniakyrkan. Det är det nya namnet på Sveriges största frikyrkosamfund med över 750 församlingar och en verksamhet som berör 130 000 människor. Equmeniakyrkan bildades 2011 genom att de gamla samfunden Missions-, Baptist- och Metodistkyrkan gick samman till en gemensam kyrka.

Equmeniakyrkan har under en projekttid stött Kristet Nätverk Nykvarn med ekonomiskt stöd via Munkhagskyrkan för Rickard Lundgrens tjänst som samordnare och inspiratör i Nykvarn. I juli 2018 avslutades Rickards tjänst, men Equmeniakyrkan, som vi är en del av, fortsätter att stötta Kristet Nätverk Nykvarn.