Välkommen!

Kristet Nätverk Nykvarn är en gemenskap av människor med olika bakgrund, ålder och intressen. Det som förenar oss är tron på Jesus Kristus som räddar oss till gemenskap med Gud och till evigt liv. Vi tror också att Bibeln är Guds ord och en hjälp för det dagliga livet.

Vi vill ge varandra uppmuntran, stöd och hjälp. Vi  träffas regelbundet, samtalar, sjunger, ber, läser Bibeln och delar livets stora och små frågor. 

Viktigt för oss är att få så många som möjligt i Nykvarn att förstå att Gud längtar efter dem och att Jesus är vägen dit!

Varannan torsdag (udda v.) kl 19 har vi tillsammans med Turinge-Taxinge församling  ekumenisk bön i Nykvarnskyrkan i Nykvarns centrum.  Varannan torsdag (jämna v.) möts vi i olika hem för bön, fika och gemenskap.

Vi skulle bli så glada över att få komma i kontakt med dig! Så titta gärna in en torsdag i Nykvarnskyrkan i centrum eller hör av dig genom att e-posta till: info@nykvarn.net
http:/www.facebook.com/KristetNatverkNykvarn

Torsdagar udda veckor: Bön i Nykvarnskyrkan kl 19.00!